qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۶۷* شناخت ما از ناتوانی‌ها، ضعف‌ها و عیوب این مقدار فایده دارد که ما را در مقابل حوادث، آسیب‌ها و خطراتی که ممکن است ما را در بربگیرد محافظت کند.