qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۶۸* وقتی فرد متوجه شد که ضعف او در کدام نقطه است و از کجا آلودگی پیدا می‌کند باید هر‌چه‌قدر می‌تواند از آن نقطه فاصله بگیرد یا اگر یک جایی در معرض آسیب است خود را از معرض آسیب خارج کند.