qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۷۰* آقای قرائتی تمام عمر خود را صرف کرد که پای یک تخته‌ای به مردم درس بیاموزد؛ لذا خدا ایشان را بی‌مزد نمی‌گذارد و به او مزد می‌دهد، یک نفر هم می‌بینید اصلا برای او امری اهمیت ندارد و خیلی بی‌تفاوت است، مثل این می‌ماند که اصلا جامعه هیچ مشکلی ندارد و برای همین مدام دنبال کارهای خودش است؛ لذا خدای متعال به این فرد نگاه نمی‌کند.