qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۷۵* اگر فردی از مؤمنین این حالت را در وجود خودش احساس می‌کند که نمی‌تواند در جامعه زندگی کند؛ به عبارتی خودش را یک انسان جدای از دیگران می‌داند، حتما باید به یک روان‌پزشک و مشاور دینی مراجعه کند، چرا که مؤمن باید بتواند با هر سلیقه و عقیده‌ای در بین مردم زندگی کند و به همان اندازه‌ای که وظیفه‌اش است عمل کند.