qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۸۷۶* عاقل کسی است که وظیفه‌شناس است و این توانایی را دارد که امور دنیایی خود را با امور دینی مخلوط و تلطیف کند.