qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۷۷* چه‌بسا شاید یکی از دلایل و حکمت‌های این‌که خدای‌ متعال نماز صبح را واجب کرد این باشد که وقتی مردم در خواب به سر می‌برند، شاید نتوانند به واسطه‌ی آموزه‌های مادی بیدار شوند؛ لذا نماز صبح را واجب قرار داد که افراد برای خدای متعال بیدار شوند و نماز بخوانند و با چشمان باز و کاملا هوشیار سر زندگی و امور دنیوی خود بروند.