qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۷۸* غسل‌هایی که واجب شده است، برکات معنوی زیادی دارد که شاید یکی از برکات آن این باشد که اگر این غسل‌ها نبود، بسیاری از افراد نظافت‌ را تا این اندازه رعایت نمی‌کردند، به خاطر همین امر است که بسیاری از بیماری‌ها در بین مسلمان‌ها نیست.