qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۷۹* عقل، انسان را به سمت معنویات می‌کشاند. به واسطه‌ی زمینه‌های هوس و گناه غبار بر روی عقل قرار می‌گیرد که مانع از اصلاح می‌شود و هر چه‌قدر هم که شما بخواهید خود را خسته کنید فایده‌ای ندارد و باید آن غبار را از روی عقل بردارید.