qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۸۷* عقل منبع سرشاری از تشخیص مصالح و مفاسد را به دنبال دارد و انسان را به مصلحت‌های عالی دعوت می‌کند، همین‌طور می‌تواند انسان را از مهالک و مفسده‌های بزرگ نجات دهد‌؛ ولی بسیاری از مواقع شیطنت افراد باعث می‌شود آن کاری را که نباید انجام دهد را مرتکب می‌شود، وقتی بحث شیطنت می‌شود؛ یعنی صحبت از نبرد عقل است.