qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۸۹* در مرحله‌ی اول توجه به عقل است، این‌که ما چنین فرمانده‌ای را در اختیار داریم و باید از آن محافظت کنیم‌؛ به عبارتی خصوصیات و صفات عقل را بشناسیم و بدانیم با چه اموری حالت روشنایی پیدا می‌کند و با چه اموری رو به تاریکی و افول می‌رود و تشخیص خود را از دست می‌دهد.