qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۹۶* مواظب باشید در خانه‌ی شما از افراد خوب بدگویی نشود! اگر این اتفاق افتاد و بدگویی شد، فرزند شما نسبت به افراد خوب بدبین می‌شود و دیگر سمت آن‌ها نمی‌رود؛ لذا افراد خوب‌ را بزرگ کنید ولو مطابق میل و سلیقه‌ی شما نباشد.