qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۹۸* خیلی از مواقع پدر و مادرها در سن تکلیف دغدغه‌ی متدین شدن فرزندانشان شروع می‌شود؛ در حالی‌که این زمان بسیار دیر است، به خصوص این‌که رشد فرزندان در این نسل خیلی متفاوت با نسل گذشته است و زود مطالب را می‌آموزند.