qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۰۲* اگر یک پدر که اهل مسجد، متدین و نماز شب‌خوان است، رفتار ناسالم داشت و در منزل با عتاب و خطاب، دشنام، فحاشی و با حرکات ناپسند دیگر با خانواده خود رفتار کرد، وقتی فرزند یا همسر شاهد رفتارهای ناپسند او باشند، قطعا بداند همین روایاتی که می‌شنوید یک‌طور دیگر برای او معنا می‌شود! چون آن‌ها دین را در رفتار پدر یا همسر خود می‌بینند!