qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۰۴* ما باید یک الگوی عملی به جامعه نشان بدهیم؛ لذا شما خانواده‌ی متدین سعی کنید تمام آموزه‌های دینی را حساب‌ شده در زندگی به کار ببندید و از افراط و تفریط دوری کنید، به گونه‌ای که وقتی بستگان به زندگی شما نگاه کنند یک زندگی عاقلانه بر اساس دین ببینند و شوق پیدا کنند که در مسیر دینی قدم بگذارند و از منطقه‌ی دین فراری نشوند!