qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۰۷* به مادران و پدران توصیه می‌کنم با فرزندان خود درگیر نشوند، برعکس یک مقدار از امر و نهی‌ خود کم کنند، به خصوص اجبار، اکراه و آمرانه برخورد کردن را در مباحث دینی کنار بگذارند، چون اِعمال همین‌ اوامر باعث می‌شود که جوان قدرت تشخیص خود را از دست بدهد.