qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۳۲* هر چه‌قدر یک مؤمن امور مادی خودش را براساس دین منظم و مرتب کند، وقتی از بیرون نگاه کنید، می‌بینید که امور یک فرد متدین خیلی بهتر از یک انسان مادی اداره می‌شود، بدون این‌که در زندگی او کاستی باشد.