qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۳۳* برخی از افراد امور مربوط به دنیا و دین را جابه‌جا می‌کنند، چون فکر می‌کنند که با زیاد قرآن خواندن یا یک‌سری از اعمال عبادی به نتیجه می‌رسند! حال آن‌که آموزه‌های دین براساس طاقت‌، درک و ظرفیت انسان‌ها اندازه‌گیری شده است.