qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۶۵* ما باید چه کار کنیم تا عملی را که انجام می‌دهیم ریا نباشد و برای خداوند باشد؟ این امر بسیار سخت است و برای همین مرز ایمان و کفر از مو باریک‌تر است؛ لذا عقیده بسیار مؤثر است در این‌که ما عملی را برای خدای متعال انجام دهیم.