qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۸۳* اعتقادات و باورهای ما در همین قلب بایگانی شده است و ما باید یک قلب درست برای آخرت ببریم، چرا که شب اوّل قبر در قیامت و در عرصات همین قلب است که تمام امور را تعیین می‌کند.