qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۹۱* حضرت فرمود: ما پیش شما هستیم، ما آنچه که در خانه‌های شما انبار شده را می‌دانیم، بچه‌هایتان را تا قیامت می‌شناسیم، ولی این چیزها را آن‌ها نمی‌دانند، حضرت برای آن‌ها غایب است.