qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۱۳۹۷* ما چیزی مثل نماز نداریم که نوشته شده و واجب باشد و این‌قدر اهمیت داشته باشد، که خدا روزی پنج بار از ما نماز بخواهد. پنج وعده نماز صبح؛ ظهر و عصر!
خدا برای ما قرار داد که وعده‌ها به هم نزدیک باشند. ظهر و عصر به هم نزدیک باشند، مغرب و عشا به هم نزدیک باشند. حیات معنوی را برای ما این‌گونه تعریف کردند!