qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۹۹* شما چه‌قدر با تلفن حرف می‌زنید و در مقابل چیزی هم عایدتان نمی‌شود! اما اگر به‌جای این حرف‌ها هزار صلوات بفرستید در زندگی‌ خود تغییر و تحول را خواهید دید.