qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۲۶* چیزی که هدایت در آن قرار داده شده، راه فقاهت است، فقیه است؛ دنبال دعا رفتن از اهل بیت-علیهم السلام- است، دنبال کردن احادیث اهل بیت-هلیهم السلام- است، دنبال کردن سلوک اهل بیت-علیهم السلام- است.