qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۵۹* وقتی ایمان در وجود یک نفر شکل گرفت از ملزوماتش این است که بخشش دارد، بخل ندارد. خداوند این را علامت قرار داد!