qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۴۵* تمام وقایع بلا نیست، یک موقع امتحان است و خداوند می‌خواهد امتحان کند که البته امتحان نشانه دارد؛ در روایت آمده است برای مؤمن چهل روز نمی‌گذرد که او را امتحان می‌کنند، البته امتحان هم مدت دارد و تمام می‌شود.