qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۵۱* ما غیر از خدا کسی را نداریم که به همه چیز مسلط باشد و نیازها را بداند، این‌که مرد، زن می‌خواهد و زن هم مرد می‌خواهد. نه تنها خدا این‌ها را آفریده بلکه بعد از آن که به هم برسند، مدبر این‌هاست.