qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۵۸* ما از صبح تا بعدازظهر در دو جبهه می‌جنگیم، ممکن است یک نفر از صبح تا ظهر در ولایت خداوند باشد، اما بعداز‌ظهر مغلوب شود و در ولایت شیطان قرار گیرد و شخصی هم ممکن است از صبح تا ظهر در ولایت شیطان باشد، ولی شب تا صبح در ولایت خداوند قرار گیرد.