qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۶۷* چه چیزهایی قرب می‌آورد؟ چه چیزهایی انسان را از خدا دور می‌کند؟ باطن! چشم باطن وقتی فعال شد، چشم دل وقتی فعال شد، آدم در کار خودش محکم می‌شود. اگر ثواب را دید، بهشت و جهنم را دید، نعمت و منعم را با هم دید، در کار خودش محکم می‌شود.