qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۷۲* اموری در اسلام نهادینه شده‌ است و هر فردی ‌که مسلمان شود به واسطه‌ی این امور در ریل تغییر قرار می‌گیرد؛ به عبارتی خارج از اسلام حرکتی برای رسیدن به کمال به این معنا وجود ندارد.