qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۶۸۹* مومن ظرفیتش در همان چیزی هست که به او می‌رسد و لذا از آن استفاده می‌کند.
فقط آدم باید یک مقدار خودش را جمع و جور کند، البته زیاد نه! نمازش‌هایش را اول وقت بخواند به خصوص نماز صبح! به خصوص نماز صبح!