qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۷۴۲* این‌که شما یک‌دفعه در ایام فاطمیه متوجه شدید و سیاه پوشیدید، حتی بعضی از شما از راه‌های دور به جلسه آمدید، معلوم است که شما کسانی هستید که تشخیص دادید باید مرکز تدین و معنویت را که ولایت است رها نکنید.