qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۱۷۷۷* حضرت راجع به ولایت می‌فرماید: «ماهی در آب صید نمی‌شود مگر این که ولایتش قطع شود.» ما هم همین‌جوری هستیم، یک‌دفعه ما را به حال خودمان رها می‌کنند.