qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۷۹۵* ما اگر می‌گوییم عقل، منظورمان عقلی است که در دین رشد کرده یعنی لوازم و مایحتاجی را که دین می‌خواهد در این عقل هست لذا عقل می‌فهمد صبح باید نماز بخواند.