qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۰۵* در روایات داریم که موهای زاید بدنتان را زود از بین ببرید و نگذارید زیاد بماند؛ حضرت فرمود: اگر این مو چند روز در بدن بماند این آثار منفی را دارد.

روی این موضوع کار نشده و ما داریم در این سیر معنوی، گنگ حرکت می‌کنیم.