qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۰۸* شما اگر صبح دیر به نانوایی برسید، نان بیات یا نان مانده به شما می‌دهد، اگر یک مقدار از آن هم دیرتر بروید باید بروید و از این نان‌های بسته‌بندی بگیرید.
نماز صبح هم همین است!! اگر شما برنامه‌ات را طوری تنظیم نکنی که نماز صبحت را به موقع بخوانی قطعا شما در آن روز عقب می‌افتی.