qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۳۳* تنها قومی که از اول خلقت تا قیامت خدا از همه‌ی آن‌ها راضی است، ما هستیم؛ یعنی آن‌هایی که در دین خدا آمدند و خدا همه‌ی آن‌ها را پذیرفته و از آن‌ها راضی است، ما هستیم.