qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۵۹* بغض ما کم شده است! می‌خواهید بفهمید حرف من چه‌قدر درست است، اگر دیدید در جامعه، گناه شیعه زیاد شده، معلوم می‌شود بغضشان کم است، قضیه همین است و هیچ چیز دیگر نیست.
یعنی اگر تبری از آن نجاست را در وجودشان نپذیرند این ذره ذره‌ها را اصلا نمی‌پذیرند.