qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۶۶* هفده رکعت نماز برای طی کردن مسیر کافی نیست، چون نمازهای ما نماز نیست، اگر مغرب ما، مغرب بود و عشاء ما، عشاء بود، نماز صبح ما قضا نمی‌شد و با خودش نماز شب برای ما می‌آورد؛ ما باید این را بپذیریم که اگر نماز مغرب و عشاء ما درست شد، اولین نتیجه‌اش خواندن نماز صبح سر موقع است اگر دیدیم نماز ما آن‌طور که باید نیست، باید بدانیم در نماز مغرب و عشاء ما مشکل وجود دارد.