qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۷۳* عزیزان رمز داشتن توفیق این است که شما هر وقت کار خوبی برای خدا انجام دادید بدانید طرف حساب شما خود خداوند است؛ اگر این را فهمیدی می‌دانی که خداوند حساب شما را فراموش نمی‌کند؛ کسی که حساب همه عالم را دارد، حساب شما را فراموش می‌کند؟ آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که خداوند شما را بزرگ می‌کند.