qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۷۸* احسان کن، هر کاری از دستت برمی‌آید انجام بده، چون نفس دارد اذیت می‌کند؛ این حالت بخل را از بین ببر. ببینید! خود پول خرج کردن سخاوت می‌آورد.