qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۸۱* ماباید کینه را از سلفی‌ها یاد بگیریم و شیعه چون این حد کینه را از آن‌ها ندارد این‌گونه کشتار می‌شود. اگر این کینه باشد شیعه چند برابر آن‌ها، به ابزار آن‌ها مسلط می‌شود؛ روی همین کینه این‌قدر حافظ قرآن تربیت می‌کنند.