qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۸۶* خدا را شاکر باشید به خاطر این عزاداری‌ها که موفق به آن هستید؛ چرا که دارند روح علم را برای زمانی که دست‌ها خالی است، در شما ایجاد می‌کنند و به این راحتی هم این نعمت‌ها را به کسی نمی‌دهند.