qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

١٩٠٢* هر کس بیشتر بتواند خداوند را در زندگی خود وارد کند و در زندگی خود تسلط خداوند را ایجاد کند آن فرد توانسته است مسیر صحیح را طی کند، وگرنه هر کدام از نیروهایی که در وجود ماست برای زمین‌ زدن ما کافی است.