qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۹۲۱* آن چه چیزی است که معراج مومن هست؟!
یکی از آن‌ها حفاظت از نماز است! اینکه انسان از نماز حفاظت کند.
مثلاً می‌گویند وطن ناموس است، می‌خواهند بگویند از وطن محافظت کنید چون مثل ناموس است، چون شیعیان خیلی به ناموس اهمیت می‌دهند.
لذا انسان باید نماز را مثل ناموس بداند، مثل لباس بداند، مثل حمام بداند!! به هر شکلی هست نماز را برای خودش حل کند.