qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

١٩۴٣* یک قضیه‌ای بین ما و خدای متعال است که باید آن را حل کنیم تا خداوند ما را بپذیرد، البته امر پیچیده‌ای هم نیست و بسیار ساده است، ولی در مشکلات پنهان شده است؛ و آن امر این‌ است‌ که روحیه شما باید روحیه‌ی اطاعت از خداوند باشد، چرا که خدای متعال به دنبال همین امر از جانب ماست.