qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

١٩۴٩* خداوند این حال ندامت بعد از معصیت شما را دوست دارد و می‌گوید این بنده‌ی من از معصیت خود نادم است، پس با من همراه است.