qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

٢٠٠٩* مراقب باشید که برخی امور حواس شما را پرت نکند و فکر نکنید که قدرت پیدا کرده‌اید، این خبرها نیست! بلکه حجت خداوند این کارها را انجام می‌دهد.