qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

٢٠١۵* مومن به عنوان کسی که صاحب مرام است، شکل و قالب دارد و تعریف شده‌ است، باید همیشه این تعریف را به خودش گوشزد و یادآوری کند؛ به عبارتی بداند برای کجاست و این توجه بسیار مهم است؛ مانند خانواده که باید معلوم شود که فرد برای چه خانواده‌ای است، چون شکل و سبک زندگی فرد برای این خانواده است و نمی‌شود طور دیگر زندگی کند.