qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۹۱* ولایت فقیه خود به خود با احاطه تعریف می‌شود برای همین می‌شود ولی فقیه! دستش باز است، مبسوط‌الید است.
پدر در دین به خاطر این‌که مبسوط‌الید است، عنوان پدر را گرفته است، برای همین میدان ثواب و عقابش گسترده است.
مرجع تقلید هم این‌طور است و اجازه دارد که در حلال و حرام دخالت کند.