qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۰۶* آقا می‌گوید من در طلبگی موفق نیستم چرا؟ به خاطر این‌که صبح تا شب دنبال شهوت هستی و به اَسافلت اهمیت می‌دهی، وقتی به اَسافل اهمیت بدهی عقل کار نمی‌کند. صبح تا شب به شکمت فکر می‌کنی، اگر این‌ها هم حل بشود فکر می‌کنی که یک قدرتی پیدا کنی. قدرت، دنیاست! چیزی که شما دنبالش هستی، دنیا نیست، از این‌ها باید صرف نظر کنی تا بعد به آن برسی.